GDPR

HVP-Gruppen med ingående bolag lagrar uppgifter om Ert företags kontaktpersoner för att kunna bedriva vår verksamhet med Er som underentreprenör, materialleverantör eller för andra affärsmässiga relationer.

EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018.
Vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar. Hallands Vent & Plåt AB respekterar Ert företags kontaktpersoners integritet och skyddar deras personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter om kontaktpersoner på Ert företag. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera Er eller information som kan härröras till person som vi har kontakt med på Ert företag. Vi samlar in personuppgifter som Ni frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när Ni kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler. Uppgifterna vi samlar inkluderar kontaktpersoners e-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
–Bjuda in till anbudsgivning.
-Behålla historik om företag som deltagit på olika arrangemang.
-Behålla historik om företag som är våra återkommande kunder.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör era kontaktpersoners personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med Era kontaktpersoner som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till Era kontaktpersoners personuppgifter. Vi kan behöva dela kontaktpersonernas personuppgifter med våra leverantörer. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till Era kontaktpersoners personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Era kontaktpersoners personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge Ni fortsätter Ert samarbete med oss eller att vi, med grund i Er yrkeskategori, bedömer att Ni kan vara en potentiell samarbetspartner till oss. Ni kan när som helst välja att avregistrera Er från vårt företagsregister och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla personuppgifter från vårt register. Detta gör ni genom att sända ett mail till:

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Era kontaktpersoners personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Era val & rättigheter

Ni är alltid välkommen att höra av Er med era frågor och funderingar. Ni har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om Er och anställda i Ert företag och kan begära en kopia. Ni har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och Ni kan be oss att radera kontaktpersoners personuppgifter.

Era skyldigheter

Om någon kontaktperson slutar hos Er så åligger det Er att kommunicera detta till oss via mail: Detta gäller även om ni får nya kontaktpersoner hos Er så ser vi gärna att även dessa kommuniceras till samma mailadress så att vi kan hålla registret över Ert företag och Era kontaktpersoner uppdaterat.